Varför lyssnar inte regeringarna på SKL

Samtidigt som vi står inför uppenbara utmaningar är det viktigt att också ta vara på det som är bra. Faktum är att Sverige ligger i topp när Migration Policy Index (Mipex) mäter nyanländas rättigheter och möjligheter i 38 länder. Sverige rankas till exempel högst inom arbetsmarknads- och utbildningsområdet, vilket visar att Sverige i ett internationellt perspektiv ligger långt framme.

Read more...

LOADING