Úspěšná integrace migrantů v Evropě: stejný cíl, různé recepty

Migrant Integration Policy Index (MIPEX) je interaktivní nástroj k posouzení, srovnávání a zlepšování integrační politiky. Srovnává integrační politiky 38 zemí v Evropě a severní Americe. Pomocí 167 ukazatelů hodnotících přístup vlád k integraci MIPEX sestavuje vícerozměrný obraz o možnostech přistěhovalců zapojit se do společnosti, hodnotí politiky a jejich zavádění do praxe a zjišťuje, zda jsou všem zaručena stejná práva, povinnosti i příležitosti.

Read more...

LOADING