Swój czy obcy?

Rzeczpospolita zajmuje dalekie miejsce w indeksie MIPEX (Migrant Integration Policy Index), którego wartość jest podstawą porównań polityki integracyjnej w krajach Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Szwajcarii i Norwegii. Czy wszyscy cudzoziemcy powinni w pełni uczestniczyć w życiu politycznym zaraz po przyjeździe do kraju emigracji? A jaki sens ma obywatelstwo? Co najbardziej utrudnia imigrantowi życie w RP?

Read more... 

LOADING