Sverige bäst i Skandinavien på integration

Å andra sidan är Sverige erkänt bra på integration.
– Internationellt anser de flesta att vi är effektiva när det gäller att snabbt få in folk på arbetsmarknaden. Vi har en bra och generös introduktion.
– Det tar lång tid, men efter tio femton år i Sverige jobbar 70 procent av de flesta flyktinggrupperna. Och skillnaden mellan dem och arbetskraftsinvandrarna minskar successivt.

Read more...

LOADING