Mýty o slovenskom školstve (VIII): Slovensko prijíma dostatok zahraničných vysokoškolákov, vysokoškolských učiteľov a vedcov

Treba však poznamenať, že zahraniční absolventi VŠ môžu prispievať prijímajúcej krajine len ak im táto vytvorí podmienky v nej zostať. Slovensko však takouto krajinou nie je, keďže má 34. najhoršou integračnú politikou pre cudzincov z 38 hodnotených krajín vyspelého sveta6.

 

LOADING