Lyckad integration kräver en kulturrevolution

Arbetsmarknaden. Sverige står sig gott i internationella jämförelser när det gäller utrikesföddas sysselsättning. Men det tar lång tid att komma in på en arbetsmarknad – som samtidigt på många håll skriker efter arbetskraft.

Arbetsmarknaden framställs ofta som ett problemområde med höga barriärer. Men allt tal om utanförskap till trots har vi tillsammans med Island, Norge och Schweiz högst sysselsättning i världen. I Mipex, ett index över immigranters integration som tas fram för EU-kommissionen, ligger Sverige i topp i Europa.

Read more...

LOADING