Innvandreres dødelighet øker med botid i Norge Er det de friskeste innvandrerne som kommer til Norge?

Vi skal alle dø en gang… Innvandrere har rundt 20 prosent lavere døde­lighet enn den øvrige befolkningen i Norge. Blant yngre innvandrere er den mer enn 50 prosent lavere. Dødeligheten, eller sannsynligheten for å dø i et gitt år, øker derimot jo lenger innvandrere har bodd i landet vårt. Dødeligheten varierer også mellom ulike innvandrergrupper, etter landbakgrunn, familiesituasjon og utdanning. Bare innvandrere med svært lang botid har en høyere dødelighet enn den øvrige befolkningen.

Read more...

LOADING